INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony
Migam
Logo ETR
Logotyp Unii Europejskiej

Podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych

Czym jest system Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)


Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to część systemu opieki zdrowotnej w Polsce, która zapewnia opiekę medyczną każdemu uprawnionemu, kto mieszka lub przebywa na terenie kraju. Obejmuje ona kompleksowe usługi zdrowotne dostępne w miejscu zamieszkania pacjenta.
Główne usługi POZ to:

 

Aby skorzystać z usług POZ, należy wybrać swojego lekarza, pielęgniarkę oraz położną i złożyć odpowiednią deklarację wyboru:

grafika, lekarz i lekarstwa oraz baner z informacja e-deklaracje POZ

Internista - lekarz pierwszego kontaktu


Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) odgrywa kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej, zapewniając kompleksową opiekę medyczną pacjentom. Jest odpowiedzialny za planowanie oraz realizację leczenia. 

 

Co robi lekarz POZ?

Lekarz POZ nie tylko diagnozuje choroby i udziela porad w zakresie leczenia, ale również:

 • Zleca niezbędne badania diagnostyczne.
 • Organizuje transport sanitarny, jeśli Twój stan zdrowia tego wymaga.
 • Kieruje do specjalistycznych poradni, szpitali, sanatoriów, hospicjów.
 • Wystawia recepty na niezbędne leki oraz zlecenia na wyroby medyczne, takie jak wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe czy pieluchomajtki.

Świadczenia w ramach POZ


Pielęgniarka POZ wspiera opiekę zdrowotną świadczoną przez lekarza, zarówno w placówkach POZ, jak i bezpośrednio w Twoim domu. Jej obowiązki obejmują:

 • Profilaktykę dla dzieci w wieku 0-6 lat: przeprowadza wizyty patronażowe w 3-4 miesiącu życia Twojego dziecka, a w przypadku stwierdzenia zaburzeń zdrowotnych również w 9 miesiącu życia. Realizuje testy przesiewowe w 12 miesiącu życia oraz w wieku 2, 4 i 5 lat.
 • Edukację zdrowotną: udziela Ci porad dotyczących zdrowego stylu życia i dbania o zdrowie.
 • Diagnostykę: pobiera materiały do badań diagnostycznych oraz udziela porad dotyczących chorób i profilaktyki zdrowotnej.
 • Zabiegi pielęgnacyjne i medyczne: wykonuje zabiegi na podstawie skierowań od lekarza POZ lub własnych uprawnień, takie jak podawanie zastrzyków, podłączanie kroplówek oraz zmiana opatrunków.
 • Wystawianie recept: wystawia recepty na niektóre leki zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Położna POZ świadczy kompleksową opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad pacjentkami objętymi jej opieką. Zapewnia wsparcie pielęgnacyjne i edukacyjne, dostosowane do potrzeb pacjentek we wszystkich fazach życia. Jej główne zadania obejmują:

 • Edukację w zakresie planowania rodziny: położna udziela porad dotyczących zdrowia reprodukcyjnego oraz pomaga w wyborze odpowiednich metod antykoncepcji.
 • Opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu: zapewnia wsparcie i edukację przedporodową kobietom w ciąży, w tym tym z wysokim ryzykiem, od 21. tygodnia ciąży do momentu rozwiązania.
 • Opiekę nad noworodkami i niemowlętami: realizuje wizyty patronażowe, obejmujące opiekę nad noworodkami do ukończenia 2. miesiąca życia, monitorując rozwój oraz udzielając wsparcia pielęgnacyjnego i edukacyjnego.
 • Wykonywanie iniekcji i zabiegów: realizuje iniekcje i zabiegi na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, zarówno w gabinecie POZ, jak i w domu pacjenta.
 • Pobieranie materiału do badań diagnostycznych: wykonuje pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy.
 • Opiekę nad kobietą w każdym okresie życia: zapewnia wsparcie pielęgnacyjne i edukacyjne, dostosowane do potrzeb pacjentek we wszystkich fazach życia. 

Pielęgniarka/higienistka szkolna pełni kluczową rolę w środowisku szkolnym, zapewniając nie tylko kompleksową opiekę zdrowotną i edukacyjną, ale również:

 • Organizuje grupową profilaktykę fluorkową dla dzieci klas I-VI szkoły podstawowej.
 • Promuje zdrowy styl życia i właściwe nawyki żywieniowe dla uczniów oraz społeczności szkolnej.
 • Kieruje postępowaniem przesiewowym i sprawuje opiekę nad uczniami z dodatnimi wynikami testów, w terminach badań bilansowych.
 • Udziela czynnego doradztwa uczniom z problemami zdrowotnymi oraz zapewnia opiekę uczniom z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnościami.
 • Udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów lub zatruć.
 • Doradza dyrekcji szkoły w zakresie jej kompetencji.
 • Uczestniczy w planowaniu, realizacji i ocenie programów edukacji zdrowotnej.

Opieka koordynowana to nowy model opieki nad Pacjentem w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Lekarz POZ nie tylko przeprowadza diagnostykę i wstępne diagnozy, ale także inicjuje konieczne konsultacje specjalistyczne. Dodatkowo, zyskujesz dostęp do dedykowanego koordynatora, który monitoruje przebieg leczenia, organizuje wizyty oraz zapewnia wsparcie w dbaniu o Twoje zdrowie. Dzięki temu otrzymujesz spersonalizowany plan leczenia, zwiększoną dostępność do badań i konsultacji oraz pełną opiekę medyczną na każdym etapie Twojej terapii (czytaj więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat Opieki koordynowanej).

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia możesz udać się po pomoc do dowolnego punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ), bez względu na to, gdzie mieszkasz, i do którego lekarza lub pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) złożyłeś swoją deklarację. Pamiętaj, że świadczenia są dostępne w dni powszednie od godziny 18:00 do 8:00 następnego dnia oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy (czytaj więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)).

Transport sanitarny jest ważnym świadczeniem w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które umożliwia pacjentom dotarcie do najbliższej placówki medycznej w sytuacjach, gdy wymagane jest natychmiastowe leczenie lub zachowanie ciągłości opieki. Bez dodatkowych kosztów z miejsca zamieszkania, transport zapewnia bezpieczne i wygodne przejazdy do lekarza POZ, specjalisty czy szpitala (czytaj więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat transportu sanitarnego w POZ).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

 • sód
 • potas
 • wapń zjonizowany
 • żelazo
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
 • stężenie transferyny
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
 • mocznik
 • kreatynina
 • glukoza
 • test obciążenia glukozą
 • białko całkowite
 • proteinogram
 • albumina
 • białko C-reaktywne (CRP)
 • kwas moczowy
 • cholesterol całkowity
 • cholesterol-HDL
 • cholesterol-LDL
 • triglicerydy (TG)
 • bilirubina całkowita
 • bilirubina bezpośrednia
 • fosfataza alkaliczna (ALP)
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
 • amylaza
 • kinaza kreatynowa (CK)
 • osfataza kwaśna całkowita (ACP)
 • czynnik reumatoidalny (RF)
 • miano antystreptolizyn O (ASO)
 • hormon tyreotropowy (TSH)
 • antygen HBs-AgHBs
 • VDRL
 • FT3
 • FT4
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity

Badania hematologiczne

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • retykulocyty
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

 

Badania moczu

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
 • ilościowe oznaczanie białka
 • ilościowe oznaczanie glukozy
 • ilościowe oznaczanie wapnia
 • ilościowe oznaczanie amylazy

Badania kału

 • badanie ogólne
 • pasożyty
 • krew utajona - metodą immunochemiczną

Badania układu krzepnięcia

 • wskaźnik protrombinowy (INR)
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
 • fibrynogen

Badania mikrobiologiczne

 • posiew moczu z antybiogramem
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

 • spirometria

Badania ultrasonograficzne (USG)

 • USG tarczycy i przytarczyc
 • USG ślinianek
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
 • USG obwodowych węzłów chłonnych

Badania endoskopowe

 • gastroskopia
 • kolonoskopia

Zdjęcia radiologiczne

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcie czaszki
 • zdjęcie zatok
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

Harmonogram pracy poradni POZ dla dorosłych

grafika, telefon Informacje i zapisy +48 728 829 413

Kliknij by wydrukować fragment cennika

Krystyna Adaszewska - internista

  Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
GAB 08.00 - 14.00 12.00 - 18.00 08.00 - 14.00 12.00 - 18.00 08.00 - 14.00
DOM 14.00 - 15.35 10.25 - 12.00 14.00 - 15.35 10.25 - 12.00 14.00 - 15.35

 

Swietłana Miczorek - internista

  Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
GAB 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00 13.00 - 18.00
DOM 14.00 - 15.35 14.00 - 15.35 14.00 - 15.35 14.00 - 15.35 10.25 - 12.00

 

Piotr Kropidłowski - internista

  Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
GAB 12.00 - 18.00 08.00 - 14.00 12.00 - 18.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00
DOM brak usługi 14.00 - 15.00 brak usługi 14.00 - 15.00 brak usługi

 

Agnieszka Król-Jaskulska - internista

  Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
GAB 13.00 - 18.00 08.00 - 12.00 08.00 - 13.00 08.00 - 13.00 14.00 - 18.00
DOM 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 13.00 - 14.00 13.00 - 14.00 13.00 - 14.00

 

UWAGA! Informujemy, że w wyjątkowych sytuacjach godziny pracy lekarzy mogą ulec zmianie.

baner, sztuczna inteligencja w postaci bota, który trzyma telefon

Czytaj także:


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług