INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony
Migam
Logo ETR
Logotyp Unii Europejskiej

Prawa Pacjenta

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie masz prawo do:


grafika, paragraf do świadczeń zdrowotnych

Świadczeń zdrowotnych

 • które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz udzielane są z należytą starannością
 • które udzielane są według przejrzystej, obiektywnej i opartej na kryteriach medycznych procedurze ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń
 • które są udzielane natychmiast ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia
 • w ramach prawa do świadczeń zdrowotnych masz prawo żądać, aby udzielający Ci świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie​​

grafika, paragraf do tajemnicy informacji

Tajemnicy informacji

 • osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie związane z Tobą informacje, w tym o Twoim stanie zdrowia, które uzyskały w związku z wykonywaniem swojego zawodu​​

grafika, paragraf do wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych

Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych

 • którą wyrazisz lub jej odmówisz po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji o Twoim stanie zdrowia oraz zaproponowanej formy leczenia
 • którą w przypaku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko - musisz wyrazić na piśmie  

grafika, paragraf do uzyskania informacji

Uzyskania informacji

 • o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
 • która może zostać przekazana także osobom przez Ciebie upoważnionym, (np. osobie bliskiej)

grafika, paragraf do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu każdego niekorzystnego i niezamierzonego działania produktu leczniczego 

grafika, paragraf do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania Ci świadczeń zdrowotnych

Poszanowania intymności i godności w czasie udzielania Ci świadczeń zdrowotnych, w tym:

 • obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 • wyrażenia zgody na obecność przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych innych osób niż udzielające tych świadczeń
 • leczenia bólu w zależności od stopnia jego nasilenia

grafika, paragraf do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w tym:

 • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej - czyli opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 • bezpłatnego pobytu wraz z Pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - dotyczy to przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego takiego Pacjenta
 • kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami

grafika, paragraf do dostępu do dokumentacji  medycznej

Dostępu do dokumentacji  medycznej

 • dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania tej dokumentacji również osobie przez Ciebie upoważnionej - do wglądu, w formie kopii, wydruku lub odpisu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na informatycznym nośniku danych (pierwsza kopia dokumentacji medycznej jest wydawana nieodpłatnie)

grafika, paragraf do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 • jeżeli nie zgadzasz się z treścią orzeczenia lub opinii lekarza, a przepisy prawa nie przewidują innej możliwości odwołania, możesz wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Przeczniku Praw Pacjenta
 • sprzeciw należy wnieść w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o Twoim stanie zdrowia

grafika, paragraf do opieki duszpasterskiej

Opieki duszpasterskiej

 • w czasie pobytu w szpitalu, w sytuacji pogorszenia się Twojego stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmioty lecznicze mają obowiązek umożliwić Ci kontakt z duchownym Twojego wyznania

grafika, paragraf do przechowywania rzeczy wartościowych

Przechowywania rzeczy wartościowych

 • szpital ma obowiązek zapewnić Ci bezpłatne przechowywanie rzeczy wartościowych w depozycie

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone, są niewłaściwie realizowane lub masz pytania, zapraszmy do kontaktu

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
fax: +48 22 506 50 06
kancelaria@rpp.gov.pl

 

Telefoniczna Informacja Pacjenta
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon800 190 590 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)

Materiały do pobrania


Czytaj także:


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług