INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony
Migam
Logo ETR
Logotyp Unii Europejskiej

Prawa Pacjenta

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie masz prawo do:


grafika, paragraf

Świadczenia zdrowotnego

 • które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
 • które udzielane są według przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń
 • które są natychmiast udzielane ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia
 • które udzielane są z należytą starannością, w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne
 • przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej​​

grafika, paragraf

Uzyskania informacji

 • o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
 • która zostanie przekazana także osobom przez Ciebie upoważnionym, np. małżonkowi, członkowi rodziny, osobie bliskiej

grafika, paragraf

Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych

 • którą wyrazisz po uzyskaniu wcześniej wszelkich niezbędnych informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu
 • którą w przypaku zabiegu operacyjnego, zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko wyrazisz w formie pisemnej  

grafika, paragraf

Tajemnicy wszelkich informacji z Tobą związanych

grafika, paragraf

Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

grafika, paragraf

Poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania Ci świadczeń zdrowotnych, w tym:

 • obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 • wyrażenia zgody na uczestnictwo innych osób przy udzielaniu Ci świadczeń zdrowotnych (badaniach, konsultacjach lekarskich, zabiegach operacyjnych, itp.)

grafika, paragraf

Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w tym:

 • kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami
 • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej - czyli opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych

grafika, paragraf

Dostępu do medycznej dokumentacji dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania tej dokumentacji również osobie przez Ciebie upoważnionej, np. do wglądu lub w formie kopii albo odpisu

grafika, paragraf

Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

grafika, paragraf

Opieki duszpasterskiej w czasie pobytu w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym czy hospicjum

grafika, paragraf

Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, sanatorium uzdrowiskowym, hospicjum

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone, są niewłaściwie realizowane lub masz pytania, zapraszmy do kontaktu

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
fax: +48 22 506 50 06
kancelaria@rpp.gov.pl

 

Telefoniczna Informacja Pacjenta
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon800 190 590 
(poniedziałek-piątek 08.00-18.00)

Materiały do pobrania


Czytaj także:


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług